Trang chủ/ Tin tức

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ TÌNH TRẠNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Sáng ngày 8/11/2020 tại văn phòng JupViec tại Tp.Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi đào tạo định kỳ "Bảo vệ trẻ em & Kỹ năng phòng tránh Quấy rối tình dục" cho người lao động.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ TÌNH TRẠNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tài chính và việc làm cho phụ nữ di cư (U-ME CAPITAL) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ thông qua Chương trình Đối tác Doanh nghiệp (BPP) và được triển khai tại Việt Nam bởi CARE, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, và JupViec.

Thông qua buổi đào tạo, người lao động sẽ được trang bị thêm những kiến thức, nhận thức đầy đủ về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Từ đó thay đổi hành vi, cùng chung tay vì một môi trường làm việc an toàn.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong buổi đào tạo:

Empty
Empty
Empty

Những con số ấn tượng

2 triệu
> 100.000
97%