Trang chủ/ Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
2021-02-24 12:03:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
2021-02-24 11:54:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
[HCM] TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG
2021-02-17 08:58:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
[HN] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THUẾ
2020-11-04 13:33:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
[HN] TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
2020-11-04 11:50:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
[HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
2020-11-03 16:55:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
[HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN
2020-07-16 17:27:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
[HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MOBILE DEVELOPER
2020-06-17 08:14:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
[HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN BACK-END
2020-06-17 08:10:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
HN - TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP
2020-03-05 15:47:00
JupViec là nền tảng công nghệ kết nối người giúp việc và khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ. JupViec cung cấp dịch vụ giúp việc theo giờ tại 08 tỉnh thành trên toàn quốc và là đơn...
[HCM] TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
2020-03-05 10:38:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
2020-02-13 15:55:00
JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản và Quỹ Patamar Capital...
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
2019-12-31 09:03:00
JUPVIEC.VN Tuyển Dụng Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ...
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
2019-12-31 08:27:00
JUPVIEC.VN Tuyển Dụng Trưởng Phòng Đào Tạo JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại được đầu tư từ Quỹ...

Những con số ấn tượng

 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giúp việc gia đình, JupViec tự hào đang là giải pháp dọn nhà tốt nhất và tiện lợi nhất cho phụ nữ Việt.
2.000.000

 
100.000 +
95%